ความสำคัญของวัฒนธรรมแรงงาน

ความสำคัญของวัฒนธรรมแรงงานที่ครอบคลุมในการดูแลสุขภาพเป็นกุญแจสำคัญในการผลักดันการสืบสวนทางวิทยาศาสตร์การปรับปรุงคุณภาพการดูแลและเพิ่มความพึงพอใจของผู้ป่วย ในความเป็นจริงนักศึกษาและแรงงานที่หลากหลายได้รับการแสดงเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพทางวัฒนธรรมของทุกคนและความไม่เท่าเทียมกันที่อยู่ในการจัดส่งการดูแลสุขภาพ

ปัจจุบันการรวมวัฒนธรรมในสถานที่ทำงานสามารถวัดได้ด้วยปัจจัยที่เป็นรูปธรรม 6 ข้อตามการศึกษาที่เผยแพร่ในวันนี้ที่JAMA Network Openจากนักวิจัยจากโรงเรียนแพทย์ Perelman ที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย การศึกษาก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่าอคติเชิงโครงสร้างและความลำเอียงที่ชัดเจนและชัดเจนในวิชาชีพของแต่ละบุคคลในการตัดสินใจทำให้เกิดความแตกต่างด้านสุขภาพแม้ในที่ที่คนในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างเข้าถึงการดูแลที่เท่าเทียมกัน หนึ่งในวิธีที่สำคัญในการลดความลำเอียงนี้คือการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ครอบคลุมซึ่งจะทำให้การรักษาและความก้าวหน้าของสมาชิกมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน แม้ว่าองค์กรต่างๆอาจมุ่งหมายให้ครอบคลุมหลาย ๆ คนขาดโครงสร้างที่จำเป็นในการบรรลุและวัดผลความสำเร็จ