งบซื้อรถคันใหม่ประธานชวนราคาแพงลิ่ว

งบซื้อรถคันใหม่ประธานชวนราคาแพงลิ่ว ถามสองรอบ ยืนยันจะเอา ส.ส.จังหวัดมหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ในฐานะโฆษกคณะอนุกรรมาธิการงบประมาณ ครุภัณท์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 คณะอนุกรรมธิการครุภัณท์ที่ดินสิ่งก่อสร้างฯ ได้ประชุมเป็นวันสุดท้ายและสรุปยอดปรับลด

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ทั้งสิ้น 10,847.2380 ล้านบาท โดยมีรายการสำคัญๆ ที่ได้ปรับลดแล้วน่าสนใจ มีดังนี้ผ่านให้มีการจัดเรือดำน้ำ 2ลำ จำนวน 22,500 ล้านบาท (ราคาลำละ 11,250 ล้านบาท) เนื่องจากมีมติ ครม.ให้จัดซื้อต่อเนื่องจากลำที่ 1 ในปี 2560 ผ่านให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดซื้อ เฮลิคอปเตอร์ จำนวน 2 ลำ (ราคาลำละ 931ล้านบาท) เนื่องจาก เฮลิคอปเตอร์ ของเดิมมีอยู่แล้ว 2 ลำ โดยให้จัดซื้อใหม่อีก 2 ลำ เพื่อให้ครอบคลุมการใช้งานทั่วประเทศ