ศาล รธน.พิจารณาร่าง กม.ลูกเลือกตั้ง ส.ส.-คำสั่ง คสช. 53/2560 11 เม.ย.นี้

ศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินกรณีคำสั่งที่ 53/2560 11 เม.ย.นี้ ย้ำ ศาลรู้ดีถึงความเร่งด่วน แต่กำหนดกรอบเวลาไม่ได้ ขึ้นกับหลายฝ่าย

นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้สัมภาษณ์ ถึงความคืบหน้าในการพิจารณาร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. ว่า ศาลรัฐธรรมนูญได้รับไว้พิจารณา และอยู่ระหว่างกระบวนการรับฟังความเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีจำนวนมาก เพื่อให้กระบวนการพิจารณามีความครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถอำนวยความยุติธรรม และประโยชน์ในการปกครองประเทศได้ ขณะที่ ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ศาลนัดพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับ ในวันที่ 11 เมษายน นี้ รวมทั้ง คำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินกรณีคำสั่ง คสช.ที่ 53/2560

ต่อกรณีที่ประธาน สนช. ส่งความเห็นมาขอให้ศาลพิจารณากฎหมายด้วยความรวดเร็ว เพื่อให้เป็นไปตามกรอบเวลาเลือกตั้ง นายเชาวนะ กล่าวว่า หลักการดำเนินการของศาล จะเร่งรัดเป็นกรณีพิเศษอยู่แล้ว เนื่องจากเป็นกฎหมายสำคัญของประเทศ แต่เรื่องกรอบเวลาขึ้นอยู่กับความเห็นจากหน่วยงานต่างๆ ที่จะทยอยส่งเข้ามา การส่งเรื่องเข้ามาให้ศาลพิจารณา จะมีกระบวนการและรูปแบบ ที่จะดูตามหลักฐานที่เคยพิจารณา ประกอบกับข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องในคดีนั้นๆ

“เรื่องกรอบเวลาต่างๆ ไม่สามารถตอบล่วงหน้าได้ว่า จะเสร็จเมื่อใด เพราะมีการพิจารณาจากส่วนองค์กรที่เกี่ยวข้องมาประกอบด้วย” นายเชาวนะ กล่าว และว่า ศาลทำหน้าที่ตามกรอบของรัฐธรรมนูญ และหลักนิติธรรมอย่างดีที่สุด เพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง

ส่วนเหตุผลว่าไม่ต้องการให้กระทบโรดแมปเลือกตั้ง พอจะเป็นเหตุผลที่นำมาพิจารณาได้หรือไม่ นายเชาวนะ กล่าวว่า การที่ท่านได้ระบุไว้ในคำร้อง เป็นการบอกกล่าวถึงความจำเป็น ศาลเองก็รับรู้รับทราบเป็นอย่างดี ส่วนจะเป็นไปได้หรือไม่ ที่ฉบับของทั้ง ส.ส. และ ส.ว.จะเสร็จพร้อมกับในคราวเดียว ไม่สามารถตอบได้ .-สำนักข่าวไทย