เปิดสอนช่างบำรุงอุปกรณ์ภาคพื้นครั้งแรกในไทย

สบพ. จับมือญี่ปุ่น เปิดหลักสูตรช่างบำรุงรักษาอุปกรณ์ภาคพื้น หลักสูตรแรกในไทย เริ่มปี 62 รับเด็ก ปวส. รุ่นแรก 60 คน ฝึกอบรม 1 ปี สามารถทำงานได้เลย รองรับความต้องการตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมการบิน-อีอีซี เมื่อวันที่ 26 ก.พ. ที่กระทรวงคมนาคม นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ(เอ็มโอยู)

ด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการบิน ระหว่างสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) โดย พลเรือตรีปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สบพ. และ AGP Corporation (AGP) โดยนายเออิจิ ยามากุจิ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AGP ว่า สบพ. ร่วมกับ AGP ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสนับสนุนงานด้านการบริการภาคพื้นในท่าอากาศยานของประเทศญี่ปุ่น และมีความเชี่ยวชาญในการให้บริการอุปกรณ์สนับสนุนภาคพื้น และอุปกรณ์ในอาคารผู้โดยสาร จัดทำหลักสูตรช่างบำรุงรักษาอุปกรณ์ภาคพื้น เพื่อรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) โดยมีระยะเวลาการฝึกอบรม 1 ปี ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้มีความรู้ ความสามารถในด้านดังกล่าว โดยขณะนี้กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมการบินอย่างมาก หลักสูตรดังกล่าว จะเปิดการเรียนการสอนรุ่นแรกในปี 62 รับ 60 คน จากนั้นจะเพิ่มจำนวนรับมากขึ้นตามความต้องการของตลาด โดยผู้จบหลักสูตรดังกล่าวสามารถบรรจุเข้าทำงานได้เลยโดยไม่ต้องผ่านการฝึกอบรมซ้ำ อย่างไรก็ตามการจัดทำหลักสูตรนี้ถือเป็นครั้งแรกที่เปิดการฝึกอบรมในประเทศไทย เพราะที่ผ่านมา สบพ. มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานต่างๆ จะเปิดสอนเฉพาะหลักสูตรนักบิน หรือช่างซ่อมเครื่องบินเท่านั้น ยังไม่เคยมีหลักสูตรสำหรับช่างซ่อมบำรุงอุปกรณ์ภาคพื้น ทั้งนี้ในปี 64 สบพ. ยังมีแผนร่วมมือกับ AGP ในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบิน และโลจิสติกส์ของไทย และภูมิภาคในอนาคต. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews